wersja kontrastowa


cos
Foormat Logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pod nazwą „Rozwój usług firmy La Soleil Monika Piecuch w zakresie poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o projektowanie wnętrz, obrót nieruchomościami i usługę home staging oraz zatrudnienie 2 pracowników”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji: 143 059,55 zł,
w tym ze środków EFRROW: 51 805,00 zł i ze środków publicznych krajowych wypłacanych przez ARiMR: 29 611,00 zł


stopka