wersja kontrastowa


cos
5.10.2015

Firma La Soleil poszukje pracownika na stanowisko ds. obsługi administracyjno-prawnej. Od kandydatów wymagamy wykształcenia wyższego prawniczego oraz doświadczenia na podobnym stanowisku. Zakres czynności obejmuje:
  1. Bieżące śledzenie informacji o konkursach na realizację projektów finansowanych ze środków krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej.
  2. Wewnętrzne ocena formalna projektów oraz sprawdzenie zgodności zapisów projektu z dokumentacją konkursową.
  3. Sporządzanie analiz merytorycznych oraz opinii prawnych w zakresie realizowanych przez pracodawcę projektów.
  4. Opiniowanie umów zawieranych w realizowanych projektach.
  5. Opracowywanie i dokonywanie zmian w realizowanych projektach w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
  6. Udzielanie wskazówek i informacji prawnych pracodawcy.
  7. Reprezentowanie pracodawcy przed organami administracji rządowej oraz samorządowej.
CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres siedziby firmy, do dnia 14.10.2015 r.