wersja kontrastowa


cos

Szkolenia z POKL

Organizujemy szkolenia z zakresu promocji integracji społecznej, obejmującej działania polityki integracji społecznej. Specjalizujemy się w szkoleniach określonych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem ich jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Nasze doświadczenie i fachowa wiedza pozwala przygotować pełną ofertę szkoleniową zwierającą zestaw instrumentów o charakterze aktywizującym. Prowadzimy szkolenia w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Nasze szkolenia są instrumentem aktywnej integracji stosowanym w:

1. Rozwoju i upowszechnianiu aktywnej integracji, realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, ośrodki polityki społecznej.

2. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wzmocnieniu sektora ekonomi społecznej realizowanym przez wszystkie podmioty w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Inicjatywach lokalnych na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez wszystkie podmioty.

Zapraszamy do współpracy Centra Integracji Społecznej, Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby Integracji Społecznej, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe i Miejskie Centra Pomocy Rodzinie oraz inne podmioty, które realizują programy finansowane lokalnie lub przez Europejski Fundusz Społeczny.

Instytucja Szkoleniowa "La Soleil" jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pod nr: 2.04/00018/2006stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki