wersja kontrastowa


cos
Witamy na stronie projektu
„Rozwój usług firmy La Soleil Monika Piecuch w zakresie poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o malowanie obrazów metodą pouringową i ich sprzedaż”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie