wersja kontrastowa


cos

Dnia 30.08.2011r. odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Na konferencję zostali zaproszeni pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którzy czynnie pomagali podczas rekrutacji, a także przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Do przeprowadzenia wykładów podczas konferencji zostało zatrudnionych 2 prelegentów. Swoją prelekcję na temat przebiegu i rezultatów projektu miał także koordynator projektu.

Realizacja Projektu zakończyła się 31 sierpnia 2011r.


Dziękujemy wszystkim za współpracę.


Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii!stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki