wersja kontrastowa


cos
Witamy serdecznide na stronie projektu

pt. „Aktywacja społeczna podopiecznych Caritas”

realizowanego przez firmę szkoleniowąPriorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki