wersja kontrastowa


cos
Witamy serdecznie na stronie projektu
„Aktywizacja matek dzieci z autyzmem”


Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki