wersja kontrastowa


cos


La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka

realizuje projekt badawczo-rozwojowy pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Data podpisania umowy: 12 grudnia 2019 roku

 

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe prowadzące do otrzymania wysokiej jakości wielkoformatowych wydruków – reprodukcji zdigitalizowanej grafiki (obrazy, zdjęcia, tapety, itp.) stosowanych do profesjonalnego wystroju wnętrz.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 541 109,55 zł

wydatki kwalifikowalne: 501 185,00 zł

planowane dofinansowanie: 382 931,75 zł (76,41%)