wersja kontrastowa


cos

 

Komunikat z dnia 01.07.2020 r., Gutowo

 

dotyczy zapytania ofertowego na wybór Analityka ds. grafiki (umowa zlecenie) z dnia 22.06.2020 nr ZP/4/FBiW– rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

La Soleil Monika Piecuch informuje, że w zapytaniu ofertowym w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

wpłynęły 2 oferty, zakończono rozeznanie rynku.

 

Nazwa wybranego Zleceniobiorcy: Radosław Fonferek

 

Data wpływu oferty: 29.06.2020 roku

 

Uzasadnienie: wybrany Zleceniobiorca złożył ofertę kompletną, spełniającą warunki formalne i warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 22.06.2020 nr ZP/4/FBiW i zdobył największą liczbę punktów.

 

Zleceniodawca skontaktuje się z wybranym Zleceniobiorcą w celu podpisania umowy.Zapytanie ofertowe nr ZP/5/FBiW z dnia 22 czerwca 2020 roku

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

publikuje niniejsze zapytanie ofertowe na:

wybór Specjalisty ds. sztuki wizualnej (umowa zlecenie)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

 

Ø  Zapytanie ofertowe

Ø  Formularz oferty

Ø  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Ø  Oświadczenie o braku powiązań

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia ofert!

Zapytanie ofertowe nr ZP/4/FBiW z dnia 22 czerwca 2020 roku

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

publikuje niniejsze zapytanie ofertowe na:

wybór Analityka ds. grafiki (umowa zlecenie)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

 

Ø  Zapytanie ofertowe

Ø  Formularz oferty

Ø  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Ø  Oświadczenie o braku powiązań

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia ofert!
Zapytanie ofertowe nr ZP/4/FBiW z dnia 19 lutego 2020 roku

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

publikuje niniejsze zapytanie ofertowe na:

wybór Specjalisty ds. sztuki wizualnej (umowa zlecenie)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

 

Ø  Zapytanie ofertowe

Ø  Formularz oferty

Ø  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Ø  Oświadczenie o braku powiązań

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do dnia 25 lutego 2020 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia ofert!


Komunikat z dnia 31.01.2020 r., Gutowo

 

dotyczy zapytania ofertowego na wybór Specjalisty ds. oświetlenia (umowa zlecenie) z dnia 10.01.2020 nr ZP/3/FBiW– rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

La Soleil Monika Piecuch informuje, że w zapytaniu ofertowym w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: 

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

wpłynęła 1 oferta, zakończono weryfikację.

Nazwa wybranego Zleceniobiorcy: Maja Lewandowska-Robak

Data wpływu oferty: 15.01.2020 roku

Kwota oferty: 28.400,00 zł brutto brutto

Uzasadnienie: wybrany Zleceniobiorca złożył ofertę kompletną, spełniającą warunki formalne i warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10.01.2020 nr ZP/3/FBiW i zdobył największą liczbę punktów.

Zleceniodawca skontaktuje się z wybranym Zleceniobiorcą w celu podpisania umowy.Zapytanie ofertowe nr ZP/3/FBiW z dnia 10 stycznia 2020 roku

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

publikuje niniejsze zapytanie ofertowe na:

wybór Specjalisty ds. oświetlenia (umowa zlecenie)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

-   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

-  Oświadczenie o braku powiązań

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia ofert!


Komunikat z dnia 07.01.2020 r.

 

dotyczy zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą sprzętu oświetleniowego oraz materiałów zużywalnych z dnia 16.12.2019 nr ZP/1/FBiW– rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

La Soleil Monika Piecuch informuje, że w zapytaniu ofertowym w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

wpłynęły 2 oferty, zakończono weryfikację ofert.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DA-KAS” Daniel Dwojewski

 

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Krasińskiego 10B/3, 66-300 Międzyrzecz

 

Data wpływu oferty: 19.12.2019

Kwota netto: 54.000,00 zł, VAT: 12.420,00 zł, kwota brutto: 66.420,00 zł;

 

Uzasadnienie: wybrany Wykonawca złożył ofertę kompletną, spełniającą warunki formalne i warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 16.12.2019 nr ZP/1/FBiW i zdobyła największą liczbę punktów.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.Komunikat z dnia 07.01.2020 r., Gutowo

 

dotyczy zapytania ofertowego na najem wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego z dnia 16.12.2019 nr ZP/2/FBiW– rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

La Soleil Monika Piecuch informuje, że w zapytaniu ofertowym w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

wpłynęły 2 oferty, zakończono weryfikację ofert.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DA-KAS” Daniel Dwojewski

 

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Krasińskiego 10B/3, 66-300 Międzyrzecz

 

Data wpływu oferty: 19.12.2019

Kwota oferty: 117.385,00 zł netto, VAT: 26.998,55 zł, 144.383,55 zł brutto.

 

Uzasadnienie: wybrany Wykonawca złożył ofertę kompletną, spełniającą warunki formalne i warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 16.12.2019 nr ZP/2/FBiW i zdobył największą liczbę punktów.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe nr ZP/1/FBiW z dnia 16 grudnia 2019 roku

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

publikuje niniejsze zapytanie ofertowe na: zakup wraz z dostawą sprzętu oświetleniowego oraz materiałów zużywalnych.

 

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

 

1.Zapytanie ofertowe

2.Formularz oferty

 

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia ofertZapytanie ofertowe nr ZP/2/FBiW z dnia 16 grudnia 2019 roku

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.:

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:

„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

publikuje niniejsze zapytanie ofertowe na: najem wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

 

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Formularz oferty

 

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia ofert!