wersja kontrastowa


cos
Obok doraźnej pomocy i wsparcia, naszym marzeniem jest stworzenie w nadmorskiej miejscowości Ośrodka  - przyjaznego i ciepłego miejsca, w którym osoby objęte bezpośrednim wsparciem - jak również całe ich rodziny będą mogły połączyć wypoczynek z terapią, rehabilitacją i szkoleniami.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki