wersja kontrastowa


cos

O projekcie

Projekt pod nazwą „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego” realizowany jest przez Instytucję Szkoleniową LA SOLEIL. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej;
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kwota przyznana na realizację Projektu wynosi: 1 159 474,79 PLN.

Projekt realizowany jest od 01 marca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. na terenie 10 gmin województwa kujawsko – pomorskiego:
 • Chełmża – miasto;
 • Płużnica;
 • Czernikowo;
 • Książki;
 • Kijewo Królewskie;
 • Łabiszyn;
 • Stolno;
 • Dębowa Łąka;
 • Łysomice;
 • Unisław.
Skierowany jest on do osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym - mieszkańców wyżej wymienionych gmin w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia i będących pacjentami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego czy Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 12 kobiet i 12 mężczyzn, zwiększenie ich szans na zatrudnienie poprzez zdobycie umiejętności przedsiębiorczego myślenia i sprawnego poruszania się po rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji społecznych, umiejętności zawodowych i samooceny.

Projekt realizowany jest poprzez następujące wsparcie:

- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, w tym:
 • warszaty rozwoju - poszukiwanie mocnych stron uczestników, wzmocnienie poczucia własnych kompetencji, indywidualny rozwój twórczy poprzez udział w zajęciach z garncarstwa, fotografii,  sztuki decoupege'u, pirografii, produkcji mydła i przetwarzania surowców wtórnych
 • ABC przedsiebiorczego człowieka - zdobycie umijetności przedsiebiorczego myślenia i sprawnego poruszania się po rynku pracy,
 • trening kreowania własnego wizerunku - poprawienie kompetencji osobistych czyli umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji, poprawienie samooceny
 • warsztaty psychologiczne - trening interpersolnalny mający na celu lepsze poznanie siebie, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, sposoby radzenia sobie ze stresem, ryzykiem porażki oraz osiagniecia sukcesu, poprawa funkcjonowania w społeczeństwie
 • coaching - motywowanie poprzez dostarczanie wiedzy i narzędzi, tak by uczestnik rozwijał się w pożadanym kierunku. Celem jest praca z ludźmi nad poprawą wyników ich działania w konkretnej dziedzinie lub umiejetności
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
Płatne staże

W ramach projektu zaplanowane zostały 3 także wyjazdy integracyjno – terapeutyczne nad morze, na który każdy z Uczestników może pojechać wraz z bliską osobą z otoczenia. Realizowane formy zajęć to:
- indywidualne terapie manualne
- arteterapia
- warsztaty psychologiczne
 
 W czasie trwania całego projektu uczestnicy zapewnione mają:
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie;
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki