wersja kontrastowa


cos

 

2013-06-26

Do pobrania: lasoleil_publikacja_internet.pdfZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013

2013-05-30


dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Tytuł projektu: „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego”


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych terapii z 24 osobami z zaburzeniami psychicznymi (3 grupy po 8 osób, w odrębnych terminach) przez 4 terapeutów, przeprowadzenie zajęć z artterapii dla 48 osób (3 grupy po 16 osób, w odrębnych terminach) przez specjalistę ds. psychologii z certyfikatem uprawniającym do prowadzenia artterapii oraz przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 24 osób ( 3 grupy po 8 osób, w odrębnych terminach) przez psychologa, podczas trzech wyjazdów integracyjno – terapeutycznych w celu reintegracji ze społeczeństwem i integracji ze środowiskiem w ramach realizowanego przez firmę LA SOLEIL projektu pn. „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/2013 - Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013

2013-05-23


dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Tytuł projektu: „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego”


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu, wyżywienia, (CPV 55100000-1 usługi hotelarskie i restauracyjne), transportu ( CPV 60140000-1) z Torunia do miejsca w którym odbędzie się wyjazd integracyjno - terapeutyczny organizowany przez Zamawiającego oraz powrotnego do Torunia, sal do prowadzenia terapii oraz sal szkoleniowych dla 54 osób łącznie (3 grupy po 18 osób, w odrębnych terminach), w tym 24 osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu reintegracji ze społeczeństwem i integracji ze środowiskiem w ramach realizowanego przez firmę LA SOLEIL projektu pn. „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe 1/2013 - Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego.pdf


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki