wersja kontrastowa


cos
02.06.2012 – inauguracja Fundacji

12 stycznia 2012 roku ustanowiona została Fundacja La Soleil, której celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności służącej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności samotnym matkom Siedzibą fundacji jest Gutowo więc mieszkańcy gminy Zławieś Wielka niejednokrotnie będą mieli okazję odczuwać działania Fundacji. Wszelkie informacje już teraz pod numerem tel. 517-375-594.

Dnia 02 czerwca 2012r. odbyła się uroczysta inauguracja Fundacji La Soleil. Inaugurację połączono z obchodami Dnia dziecka. Wspólne gry i zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, konkurs plastyczny oraz mini zawody sportowe zakończone niespodziankami i nagrodami ufundowanymi przez Pana Bogdana Pietrasa, Współwłaściciela Przedsiębiorstwa „MAT-BUD” oraz Dyrektora Caritasu Diecezji Toruńskiej, Księdza Prałata Daniela Adamowicza wywołały ogromną radość i uśmiech. Na przybyłych czekał także słodki poczęstunek, domowe ciasta oraz ciasteczka upieczone przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego mieszczącego się przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu.

Niespotykaną atrakcją imprezy były psy na co dzień pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju: Haidy i Aris przybyłe wraz z opiekunami, będącymi jednocześnie animatorkami zabaw: Magdaleną Niemiec, Sylwią Orłowską oraz Katarzyną Mikołajczak.
W organizację zaplanowanych atrakcji aktywnie włączyli się także wolontariusze, m.in. z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu.

Inauguracja rozpoczęła się zgodnie z planem, w pobliżu boiska Orlik w Gminie Zławieś Wielka, ale z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych konieczne było przeniesienie się do Szkoły Podstawowej w Łążynie. Dyrektor Szkoły Pan Bogusław Ziółkowski udostępnił nam pomieszczenie i wszelki potrzebny sprzęt, by można było kontynuować obchody, a dzięki uprzejmości Pana Jana Surdyki Wójta Gminy Zławieś Wielka możliwe było przewiezienie wszystkich uczestników imprezy w nowe miejsce. Zmiana ta nie zakłóciła na szczęście ani pozytywnej atmosfery ani dobrych nastrojów.

W trakcie Imprezy Pani Monika Ciszewska Prezes Fundacji La Soleil przedstawiła wszystkim cele Fundacji. Opowiedziała o misji Fundacji oraz o planowanych dla podopiecznych Fundacji turnusach terapeutycznych, na których realizację stara się o granty i dofinansowania, tak by koszt ze strony rodziców był jak najmniejszy.

W rozpowszechnieniu informacji o planowanym przedsięwzięciu pomogły nam Prezes Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" Złejwsi Małej Pani Ewa Łobaczewska w oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Pani Agnieszka Wyrwas – Grzybowska. Organizacja festynu inauguracyjnego nie była by możliwa bez przychylnych nam ludzi, którym serdecznie dziękujemy za pomoc.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki