wersja kontrastowa


cos
Realizacja zadania publicznego pod nazwą:
„Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka”
Finansowanego przez Urząd Gminy Zławieś Wielka.

Zadanie polegać będzie na zrealizowaniu wypoczynku w postaci zorganizowanego (6-dniowego) wyjazdu o charakterze kolonii dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Zławieś Wielka. W ramach realizacji zadania zaplanowano wiele działań z zakresu edukacji przyrodniczej, kulturowej, krajoznawczej, plastycznej i ruchowej, połączonych z integracją, zabawą, zwiedzaniem itp. Realizacja zadania obejmować będzie organizację przejazdu, pokrycie kosztów wyżywienia, noclegów, ubezpieczenia, biletów wstępu oraz zapewnienie opieki i realizację programu w nadmorskiej placówce wypoczynku w Jantarze, w Ośrodku Wypoczynkowym Viva. Bliskość piaszczystej plaży, dziewicza przyroda i jednocześnie sąsiedztwo ujścia Wisły czy Trójmiasta to niewątpliwe walory turystyczne tej miejscowości. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Doświadczenie nauczyło nas, że malownicze położenie, otoczenie lasów, świeże powietrze wprowadzają niepowtarzalny klimat, sprzyjają integracji i zdobywaniu nowych umiejętności, a przede wszystkim mają znaczący wpływ na komfort uczestników.
Projekt ma charakter lokalny. Skierowany jest do dzieci w wieku 5-18 lat, w tym także dzieci z niepełnosprawnością, lekkim stopniem niepełnosprawności, zaburzeniami koncentracji, niestałością uwagi, problemami emocjonalnymi i niską samooceną, zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka. W celu wyboru grupy przeprowadzone zostaną bezpłatne konsultacje z Pracownikami GOPS oraz spotkania z Sołtysami z terenu Gminy Zławieś Wielka.
W ramach realizacji tego zadania wsparciem chcemy objąć 14 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych (wraz z jednym R/O). W wyjeździe będą brały udział także 2 osoby z kadry (Pilot-kierownik i opiekun). Obecny będzie także koordynator, prowadzący monitoring i nadzór nad przebiegiem kolonii oraz pracą pilota i opiekuna.
Kryterium pierwszeństwa:
Dzieci, które w tym roku nie były na zorganizowanym wyjeździe wakacyjnym, wychowywane samodzielnie przez jednego z R/O, niepełnosprawność jednego z R/O, dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, najuboższych (korzystających z zasiłków) i wielodzietnych (posiadających min 3 dzieci) będą przyjmowane do Projektu w pierwszej kolejności.

Zadania zaplanowane na poszczególne dni:

Dzień 1
 • Zbiórka uczestników i transport busem osób biorących udział w wyjeździe (14 dzieci, 4 R/O, 2 osoby z kadry) do oddalonej o nieco ponad 186 km nadmorskiej miejscowości Jantar,
 • Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym,
 • Wycieczka do nadmorskiego lasu (park krajobrazowy Mierzei Wiślanej), spacer po plaży,
 • Prace integracyjne w grupach./nauka pływania w basenie.
Dzień 2
 • Wycieczka do fermy strusi i mini zoo w Jantarze, nauka pływania pod okiem instruktora w basenie, kolacja w plenerze wraz z ogniskiem, nauka piosenki turystycznej/dyskoteka.
Dzień 3
 • Wycieczka do Stegny (spacer/ zwiedzanie-muzeum bursztynu),
 • Nauka pływania w basenie,
 • Zabawy rekreacyjno-sportowe na plaży oraz konkurs rysunkowy - plener nad morzem.
 • Podchody.
Dzień 4
 • Całodzienna wycieczka do Sztutowa kolejką wąskotorową (zwiedzanie obozu koncentracyjnego, Stegna-park linowy), spacer do stadniny koni/ nauka pływania w basenie,
Dzień 5
 • Wycieczka do pasieki ze szklanymi elementami w Jantarze ( pobyt na plaży),
 • Nauka pływania w basenie,
 • Zabawy rekreacyjno-sportowe na terenie ośrodka (piłka nożna, siatkówka, ringo).
 • Przygotowanie do ogniska/chrzest
Dzień 6
 • Spacer nad morze i pożegnanie z morzem,
 • Wykwaterowanie i wyjazd do Gdańska (zwiedzanie Starego Miasta - ul. Długa i Długi Targ, Długie Pobrzeże, Ulica Mariacka, Kościół NMP, Złota Brama, Ratusz Miejski, Fontanna Neptuna) i powrót.
Pilot- kierownik będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich punktów programu, a także podobnie jak opiekun, towarzyszyć będzie uczestnikom na wszystkich etapach realizacji programu wyjazdu. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w wyjeździe przygotowane zostaną, nagrody za udział w grach i konkursach oraz drobne upominki.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego:

Rezultaty twarde:
 • Zorganizowanie jednego 6-dniowego wyjazdu w ramach wypoczynku letniego dla 20 osób, w tym dla 14 dzieci i młodzieży z gminy Zławieś Wielka, 4 dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, opiekuna i pilota
 • 20 płyt z filmami i zdjęciami z realizacji zadania,
 • 1 inf. w prasie lokalnej.

Rezultaty miękkie:
 • Podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych dzieci i młodzieży,
 • podniesienie umiejętności pracy w grupie i organizacji czasu,
 • wzrost zainteresowania sztuką, kulturą i historią,
 • wzrost możliwości twórczego wyrazu,
 • upowszechnienie w świadomości dzieci i młodzieży działań z zakresu aktywnego spędzania czasu, sportu i kultury fizycznej.

Chętnych prosimy o kontakt:


Monika Ciszewska
tel.517375594
e- mail: monika.ciszewska@lasoleil.com.pl
02.06.2012 – inauguracja Fundacji


12 stycznia 2012 roku ustanowiona została Fundacja La Soleil, której celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności służącej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności samotnym matkom Siedzibą fundacji jest Gutowo więc mieszkańcy gminy Zławieś Wielka niejednokrotnie będą mieli okazję odczuwać działania Fundacji. Wszelkie informacje już teraz pod numerem tel. 517-375-594.

Dnia 02 czerwca 2012r. odbyła się uroczysta inauguracja Fundacji La Soleil. Inaugurację połączono z obchodami Dnia dziecka. Wspólne gry i zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, konkurs plastyczny oraz mini zawody sportowe zakończone niespodziankami i nagrodami ufundowanymi przez Pana Bogdana Pietrasa, Współwłaściciela Przedsiębiorstwa „MAT-BUD” oraz Dyrektora Caritasu Diecezji Toruńskiej, Księdza Prałata Daniela Adamowicza wywołały ogromną radość i uśmiech. Na przybyłych czekał także słodki poczęstunek, domowe ciasta oraz ciasteczka upieczone przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego mieszczącego się przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu.

Niespotykaną atrakcją imprezy były psy na co dzień pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju: Haidy i Aris przybyłe wraz z opiekunami, będącymi jednocześnie animatorkami zabaw: Magdaleną Niemiec, Sylwią Orłowską oraz Katarzyną Mikołajczak.
W organizację zaplanowanych atrakcji aktywnie włączyli się także wolontariusze, m.in. z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu.

Inauguracja rozpoczęła się zgodnie z planem, w pobliżu boiska Orlik w Gminie Zławieś Wielka, ale z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych konieczne było przeniesienie się do Szkoły Podstawowej w Łążynie. Dyrektor Szkoły Pan Bogusław Ziółkowski udostępnił nam pomieszczenie i wszelki potrzebny sprzęt, by można było kontynuować obchody, a dzięki uprzejmości Pana Jana Surdyki Wójta Gminy Zławieś Wielka możliwe było przewiezienie wszystkich uczestników imprezy w nowe miejsce. Zmiana ta nie zakłóciła na szczęście ani pozytywnej atmosfery ani dobrych nastrojów.

W trakcie Imprezy Pani Monika Ciszewska Prezes Fundacji La Soleil przedstawiła wszystkim cele Fundacji. Opowiedziała o misji Fundacji oraz o planowanych dla podopiecznych Fundacji turnusach terapeutycznych, na których realizację stara się o granty i dofinansowania, tak by koszt ze strony rodziców był jak najmniejszy.

W rozpowszechnieniu informacji o planowanym przedsięwzięciu pomogły nam Prezes Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" Złejwsi Małej Pani Ewa Łobaczewska w oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Pani Agnieszka Wyrwas – Grzybowska. Organizacja festynu inauguracyjnego nie była by możliwa bez przychylnych nam ludzi, którym serdecznie dziękujemy za pomoc.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki