wersja kontrastowa


cos
Witamy serdecznie na stronie projektu: ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki