wersja kontrastowa


cos
01.01.2018

Od dnia 01.01.2018r rozpoczęła się rekrutacja do Projektu pod nazwą: ,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’ realizowanego w ramach PO WER na lata 2014 – 2020.Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
na poniższe szkolenia:
1. RATOWNIK WODNY + KURS KWALIFIKACYJNY PIERWSZEJ POMOCY + STERNIK MOTOROWODNY
2. BARMAN – SPB Level A
Spotkania odbywają się w Biurze Projektu tj. Malbork, Pl. Narutowicza 14, pokój nr 09, I piętro.


04.05.2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2018/APA/R

W związku z realizacją projektu „Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!”, nr POWR.01.02.01-22-0052/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

La Soleil Monika Piecuch zaprasza do składania ofert na zakup biletów wstępu na basen dla 48 uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu (basen powinien być ulokowany w odległości  do 2 km od miejscowości Stegna, województwo pomorskie).

Rozeznanie  Rynku_Nr_1.pdfstopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki