wersja kontrastowa


cos

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36

87-134 Zławieś Wielka

w związku z realizacją projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

zaprasza do złożenia ofert na: świadczenia usługi pośrednictwa pracy dla 45 Uczestników/Uczestniczek Projektu „TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!”.

 

Szczegóły w załączonym pliku.

 

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza w terminie do 29.04.2021 do godziny 16:00  na adres e-mail: katarzyna.rogalska@vobacom.pl lub twojaszansa@vobacom.pl lub osobiście/za pośrednictwem poczty/kurierem na adres: Biuro Projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!” Vobacom Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń z dopiskiem (w temacie maila lub na kopercie): Oferta na świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”

 
 

Zapraszamy do złożenia ofert!Szanowni Państwo,

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka w ramach projektu ABC przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty:

realizacja szkolenia ABC przedsiębiorczości dla 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu – razem 40 godzin dydaktycznych.

Usługa świadczona będzie w okresie od 22.04.2021 r. do 25.04.2021 r. w Toruniu, siedziba Partnera Vobacom Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń.

Termin składania ofert: 21.04.2021, godz. 15:59:59.

W załączeniu szczegóły postępowania, kryteria udziału w postępowaniu i wyboru oraz formularz ofertowy.

Zapraszamy do złożenia oferty!