wersja kontrastowa


cos

Biuro Projektu
"Aktywizacja szansą na sukces"


Przysiek 75
87-134 Zławieś Wielka
tel. (0-56) 655 50 44

Pracownicy projektu:

Krzysztof Ciszewski - Koordynator projektu
krzysztof.ciszewski@lasoleil.com.pl

Magdalena Plucińska - Asystent koordynatora projektu

Alicja Draganek – Szymańska - Koordynator ds. rekrutacji i szkoleństopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki