wersja kontrastowa


cos
Witamy serdecznie na stronie projektu
„Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utrata pracy”


Priorytet VIII Regionalne Kadru Gospodarki.
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Lista rankingowa  osób  zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lista rankingowa

Lista rankingowa osób, które otrzymały jednorazową dotacje inwestycyjną:

Lista rankingowa

Lista rankingowa osób, które otrzymały podstawowe wspracie pomostowe:

Lista rankingowa

Lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do udzialu w projekcie w ramach II naboru:

Lista rankingowa


Lista rankingowa osób, które otrzymały przedłużone wpsarcie pomostowe:

Lista rankingowastopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki