wersja kontrastowa


cos
07.08.2015

Instytucja szkoleniowa LA SOLEIL Monika Piecuch

ogłasza nabór Wniosków o przyznanie przedłożonego wsparcia pomostowego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


O przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 600 PLN przez okres 4 miesięcy działalności (liczonych od dnia zawarcia Umowy o przyznanie  przedłużonego wsparcia pomostowego ubiegać się mogą Beneficjenci pomocy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną).

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

od dnia 10.08.2015 r. do dnia 11.08.2015 r.

 (w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00)

w Biurze projektu „Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy”

ul. Nowomiejska 15A, 87- 800 Włocławek

(Decyduje data i godzina wpływu wniosku)

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie.

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Biura Projektu „Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy”, ul. Nowomiejska 15A,

 87 – 800 Włocławek oraz na stronie internetowej www.lasoleil.com.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania.

15.06.2015

Instytucja szkoleniowa LA SOLEIL Monika Piecuch informuje, iż w dniu 18.06.2015 roku w godzinach od 12:00 do 18:00

odbędą rozmowy z Doradcą Zawodowym 
w ramach rekrutacji do Projektu

"Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy"

 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionieZajęcia odbędą się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku mającym swoją siedzibę przy ulicy Nowomiejskiej 15A

Personel projektu będzie kontaktował się z każdym kandydatem osobiście  w celu ustalenia godziny rozmowy


01.06.2015Instytucja szkoleniowa LA SOLEIL Monika Piecuch przedłuża   II nabór uczestników do Projektu pn.

„Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


  do dnia 15.06.2015 r.

 (w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00)

w Biurze projektu „Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy”

ul. Nowomiejska 15A, 87- 800 Włocławek pokój 111

(Decyduje data i godzina wpływu wniosku)

Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie.


Projekt jest skierowany do  pracowników sektora Oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12. 2012r. zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawskopomorskiego (Gmina Miasto Włocławek i powiat włocławski). Grupa z drugiego naboru zostanie objęta następującym wsparciem:

 • specjalistyczne, dopasowane do wymagań Uczestników Projektu, szkolenia zawodowe mające
 • na celu uzyskanie nowych kwalifikacji wraz z organizacją stażu i pomocą w odnalezieniu
 • miejsca pracy u przyszłego pracodawcy,
 • sesje coachingowe,
 • szkolenie z zakresu autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku i komunikacji
 • interpersonalnej,
 • doradztwo zawodowe,
 •  stypendia stażowe w wysokości 1500 zł netto,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest pomyślne przejście oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz rozmowy z doradcą zawodowym.

Wyniki naboru będą dostępne 19.06.2015r. na stronie projektu lasoleil.com.pl oraz w biurze projektu.11.05.2015


Instytucja szkoleniowa LA SOLEIL Monika Piecuch
ogłasza  II nabór uczestników do Projektu pn.

„Lepsze jutro dla pracowników Oświaty
zagrożonych utratą pracy ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionieod dnia 11.05.2015 r. do dnia 25.05.2015 r.

 (w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00)

w Biurze projektu „Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy”

ul. Nowomiejska 15A, 87- 800 Włocławek pokój 111

(Decyduje data i godzina wpływu wniosku)

Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie.


Projekt jest skierowany do  pracowników sektora Oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12. 2012r. zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawskopomorskiego (Gmina Miasto Włocławek i powiat włocławski). Grupa z drugiego naboru zostanie objęta następującym wsparciem:

 • specjalistyczne, dopasowane do wymagań Uczestników Projektu, szkolenia zawodowe mające
 • na celu uzyskanie nowych kwalifikacji wraz z organizacją stażu i pomocą w odnalezieniu
 • miejsca pracy u przyszłego pracodawcy,
 • sesje coachingowe,
 • szkolenie z zakresu autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku i komunikacji
 • interpersonalnej,
 • doradztwo zawodowe,
 •  stypendia stażowe w wysokości 1500 zł netto,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest pomyślne przejście oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz rozmowy z doradcą zawodowym.

Wyniki naboru będą dostępne 01.06.2015r. na stronie projektu lasoleil.com.pl oraz w biurze projektu.10.02.2015

Instytucja szkoleniowa LA SOLEIL Monika Piecuch

ogłasza nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


O podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (liczonych od dnia zawarcia Umowy o przyznanie  podstawowego wsparcia pomostowego ubiegać się mogą Beneficjenci pomocy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz załącznikami można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

od dnia 11.02.2015 r. do dnia 20.02.2015 r.

 (w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00)

w Biurze projektu „Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utrata pracy”

ul. Nowomiejska 15A, 87- 800 Włocławek

(Decyduje data i godzina wpływu wniosku)

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie.

Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz załącznikami dostępne są w siedzibie Biura Projektu „Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utrata pracy”, ul. Nowomiejska 15A,

 87 – 800 Włocławek oraz na stronie internetowej www.lasoleil.com.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania.

03.12.2014

Instytucja Szkoleniowa La Soleil informuje, że w dniach 08.12.2014 r. - 12.12.2014 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Wnioski należy składać w biurze projektu, mieszczącym się w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Nowomiejskiej 15 A  we Włocławku, w godzinach pracy biura, tj. od 8:00 do 14:00. Dnia 12.12.2014 r. Wnioski można skladać do godziny 18:00.

31.10.2014

Instytucja Szkoleniowa La Soleil informuje, iż dnia 03.11.14 i 05.11.14 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Nowomiejskiej 15 A  we Włocławku odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu pn. "Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy". Personel projektu będzie kontaktował się telefonicznie z kandydatami w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania.

10.11.2014

Instytucja Szkoleniowa La Soleil informuje, iż od dnia  13.11.14 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Nowomiejskiej 15 A  we Włocławku rozpoczynają się zajęcia z doradcą zawodowym oraz sesje coachingowe w ramach projektu w ramach projektu pn. "Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy". Personel projektu będzie kontaktował się telefonicznie z uczestnikami projektu w celu ustalenia konkretnej godziny zajęć indywidualnych.

27 października 2014r.

Instytucja Szkoleniowa LaSoleil

Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.:

„Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy”

Realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Projekt jest skierowany do 30 pracowników sektora Oświaty (24 kobiet;6 mężczyzn) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12. 2012r. zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Gmina Miasto Włocławek i powiat włocławski).

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych

Kryteria rekrutacji:
 • Status kandydata na rynku pracy
 • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej
 • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej
 • Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej
 • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych
Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie 27-28.10.2014r. w  Kujawsko- Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, pokój 111.
Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest pomyślne przejście oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz rozmowy z doradcą zawodowym.
Wyniki naboru będą dostępne 06.11.2014r. na stronie projektu lasoleil.com.pl oraz w biurze projektu.

Dalsze informacje o projekcie są dostępne na stronie projektu lub pod numerami telefonu:
Martyna Debczyńska – tel: 515859009
Monika Piecuch- tel: 501673972
e-mail:martyna.debczynska@lasoleil.com.plZapraszamy do biura projektu
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
przy ul. Nowomiejskiej 15A, pokój 111
w godzinach od 8:00 do 14:00
w celu uzyskania dodatkowych informacji o projekcie
personel projektu chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania.

W dniu 26.09.14 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym EFSF we Włocławku mającym swoją siedzibę w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego we Włocawku przy ulicy Bechiego 2 odbyło się spotkanie informacyjne „Nowy zawód  czy własna firma” poświęcony wsparciu dla zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy nauczycieli i pracowników sektora oświaty.  Firma Szkoleniowa „La Soleil” w związku z realizacją Projektu pn. „Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy” została zaproszona do wygłoszenia prezentacji informującej o możliwościach jakie otrzymają potencjalni beneficjenci.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Data publikacji: 04.05.2018 ROZEZNIANIE RYNKU NR 1/2018/APA/R W związku z realizacją projektu „Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!”, nr POWR.01.02.01-22-0052/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, La Soleil Monika Piecuch zaprasza do składania ofert na zakup biletów wstępu na basen dla 48 uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu (basen powinien być ulokowany w odległości do 2 km od miejscowości Stegna, województwo pomorskie). Rozeznanie Rynku_Nr_1.pdf


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki